Advent iz davnina

Advent iz davnina

2

o

2

0

Advent iz davnina

SVJETLO IZ DAVNINA    

PRIČA

OBILJE

NOVI ŽIVOT

  U početku bijaše Riječ 

  i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.  
  Ona bijaše u početku u Boga.  

  Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa.  
  Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;  
  i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.  

Adventski kalendar iz davnina

Trgovi i ulice 

iz davnina

Advent iz davnina

DNEVNIK IZ DAVNINA

zvijezda_dan.png

Advent iz davnina

Advent iz davnina

Priče 

iz davnina

instagram

ALBUM iz DAVNINA

DNEVNIK

iz DAVNINA

Advent

iz davnina

2019

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
zvijezda_small.png

#adventizdavnina #vlakizdavnina #priceizdavnina

Svi objavljeni materijali  i digitalni pokloni na webu Adventa iz davnina, dostupni su za vrijeme trajanja adventa u svrhu javno objavljivanja i korištenje putem medijskih servisa, portala radio kanala  i sl., bez naknade kontaktom na e-mail  kosjenka@adventizdavnina.com

COPYRIGHT 2020 © GRAD SLAVONSKI BROD