DNEVNIK iz DAVNINA

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

#adventizdavnina #vlakizdavnina #priceizdavnina

Svi objavljeni materijali  i digitalni pokloni na webu Adventa iz davnina, dostupni su za vrijeme trajanja adventa u svrhu javno objavljivanja i korištenje putem medijskih servisa, portala radio kanala  i sl., bez naknade kontaktom na e-mail  kosjenka@adventizdavnina.com

COPYRIGHT 2020 © GRAD SLAVONSKI BROD